Πρόσφατα σχόλια

  • Βρείτε μας και στο facebook Γίνεται φίλοι http://w... περισσότερα...
    10.02.11 16:21
    από τον Kostas Papakostas
  • Οι συνδικαλιστές οργανώνονται ... και "προασπίζουν... περισσότερα...
    31.01.11 23:51
    από τον ANDREAS

Δημόσια Διαβούλευση: «Η γνώμη σου μετράει»

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΣ

 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ Ν.ΚΙΛΚΙΣ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΧΩΝ

Η κοινωνία των πολιτών είναι μη κερδοσκοπικό, μη κομματικό σωματείο ενεργών πολιτών που στηρίζεται σε εθελοντική βάση συμμετοχής - χωρίς αποκλεισμούς. Προϋπόθεση συμμετοχής είναι η αποδοχή και η λειτουργία και δράση με βάση τις αρχές της κίνησης.

Η διοίκησή τους ασκείται αποκεντρωμένα και συλλογικά, έχοντας ως κύριο όργανο τη συνέλευση των μελών, τα οποία θα έχουν τακτικές συναντήσεις, με ελεύθερη εισαγωγή θεμάτων, δημιουργία θεματικών τμημάτων, εναλλασσόμενους συντονιστές και λειτουργία τμημάτων με αποφασιστικές δραστηριότητες.

Οι στόχοι της κοινωνίας των πολιτών είναι:

Να αποτελέσει ένα χώρο σκέψης και δράσης, μία δεξαμενή για την παραγωγή γνώσης χρήσιμης στην κοινωνία. Να αποτελέσει έναν πυρήνα για την προώθηση και την εμπέδωση της ιδέας της κοινωνίας των πολιτών που οργανώνεται και δρα συλλογικά.

Η ανάδειξη της τοπικότητας - του ενδογενούς ανθρώπινου δυναμικού, η αποκέντρωση στη λήψη αποφάσεων. Η ενίσχυσης της αυτοδιοίκησης έτσι ώστε η λήψη των αποφάσεων να γίνεται από φορείς που βρίσκονται πιο κοντά στον πολίτη, η ενδυνάμωση του λαϊκού χαρακτήρα της αυτοδιοίκησης, η διαφάνεια στη λειτουργία της διοίκησης.

Η προαγωγή μιας ανοικτής κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς που θα παρέχει ίσες ευκαιρίες σε όλους. Η εμβάθυνση της άμεσης δημοκρατίας, του πολιτικού πολιτισμού. Η διεύρυνση των κοινωνικών κατακτήσεων. Η προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η διασφάλιση του δικαιώματος στην εργασία.

Η αποδοχή της διαφορετικότητας, η προσέγγιση των ανθρώπων μέσα από τον πολιτισμό, η ειρηνική συνύπαρξη των λαών με την ενίσχυση των δεσμών αλληλεγγύης, το κτύπημα κάθε μορφής βίας και ρατσισμού. Η ενδυνάμωση της θέσης των γυναικών.

Η προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης, η ενίσχυση του τρίτου τομέα της κοινωνικής οικονομίας, δίπλα από τον δημόσιο και ιδιωτικό επιχειρηματικό τομέα της αγοράς, στα πλαίσια ενός νέου μοντέλου διακυβέρνησης. Η ανάδειξη της εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

Η προστασία του περιβάλλοντος, η ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης, η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την ανακύκλωση, τα παγκόσμια περιβαλλοντικά προβλήματα. Η ανάληψη πρωτοβουλιών για το τοπικό περιβάλλον.

Η εναλλακτική πληροφόρηση με εκδηλώσεις - παρεμβάσεις σε θέματα τοπικής ανάπτυξης, απασχόλησης, αποκέντρωσης, περιβάλλοντος, καταναλωτικής συμπεριφοράς, διατροφικών κινδύνων κ.α. Η ανάπτυξη εθνικών και διακρατικών δικτύων για ανταλλαγή πληροφοριών και συνεργασία, η δημιουργία επιστημονικών ομάδων για τεκμηρίωση παρεμβάσεων. Η έκδοση εντύπων.


ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ της ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ Ν. ΚΙΛΚΙΣ

Τελευταία ανανέωση ( 18.11.2007)