Πρόσφατα σχόλια

  • Βρείτε μας και στο facebook Γίνεται φίλοι http://w... περισσότερα...
    10.02.11 16:21
    από τον Kostas Papakostas
  • Οι συνδικαλιστές οργανώνονται ... και "προασπίζουν... περισσότερα...
    31.01.11 23:51
    από τον ANDREAS

Δημόσια Διαβούλευση: «Η γνώμη σου μετράει»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΣΤΟ Ν.ΚΙΛΚΙΣ

ΣΤΟΧΟΣ Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

Στην κοινωνία που ζούμε είναι καθημερινό το φαινόμενο της δυσφορίας ή ακόμα και της αγανάκτησης του πολίτη από πλειάδα μικρών και μεγάλων προβλημάτων που προκαλούνται από τις υπάρχουσες δομές του κράτους, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, άλλους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς, πολλές φορές δε από την κακή συμπεριφορά του απλού πολίτη. Συχνά, συχνότατα στις μεταξύ μας συζητήσεις επισημαίνεται η υστέρηση στην εκπαίδευση, στην οργάνωση της κοινωνίας, στην ανάπτυξη της συλλογικότητας κ.α. στοιχείων απαραίτητων για την εύρυθμη λειτουργία της κοινωνίας η οποία δεν θα πρέπει να παρακολουθεί παθητικά τα δρώμενα αλλά να ενισχύει τα αντανακλαστικά της και να παρεμβαίνει δραστικά στα τεκταινόμενα που η έκφρασή τους έχει είτε τοπικό χαρακτήρα είτε ευρύτερο.

Η άκρως συγκεντρωτική δομή του πολιτικού μας συστήματος οδηγεί εκ των πραγμά­των και την κοινωνία σε ένα τρόπο σκέψης και δράσης στα πλαίσια και στις δομές του ίδιου του συστήματος δηλ. μέσα από τα πολύ στενά κομματικά, υπουργικά και βουλευτικά γραφεία.

Δυστυχώς αυτή η πρακτική εφαρμόστηκε και στους φορείς που είναι πιο κοντά στον πολίτη δηλ. την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Η κομματοκρατία καλά κρατεί και εκεί με αποτέλεσμα να είναι η Τ.Α. το μακρύ χέρι της κεντρικής εξουσίας για να ελέγχει και την παραμικρή κοινωνική παρέμβαση και πρωτοβουλία από την πλευρά του πολίτη. Η πραγματικότητα αυτή οδήγησε πολλά από τα ικανότερα μέλη της κοινωνίας στην ιδιώτευση και στην απαξίωση της πολιτικής.

Η σχέση της εξουσίας με την κοινωνία, στην ιστορία της ανθρωπότητας, ήταν πάντα αμφίδρομη επηρεάζοντας η μία την άλλη άλλοτε θετικά και άλλοτε όχι. Ζητούμενο όμως από την πλευρά των κοινωνικών δυνάμεων ήταν πάντα η διεύρυνση της Δημοκρατίας και η λήψη των αποφάσεων να γίνεται κατά το δυνατόν από θεσμούς που βρίσκονται πιο κοντά στον πολίτη. Στις σύγχρονες κοινωνίες όλο και περισσότερο ο πολίτης αμφισβητεί τις υπάρχουσες δομές και θεσμούς και ζητά την άμεση Δημοκρατία.

Οι κινήσεις πολιτών και τα κινήματα που κατά καιρούς δημιουργήθηκαν και δημιουργούνται, δεν γίνονται τυχαία παρά μόνο κάτω από την πίεση των προβλημάτων και είναι το οξυγόνο της κοινωνίας.

Γι' αυτούς τους λόγους και όχι μόνο μια ομάδα ενεργών πολιτών του Ν.Κιλκίς εδώ και καιρό συγκρότησε την «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ Ν.ΚΙΛΚΙΣ», μια κίνηση με καθορισμένο πλαίσιο αρχών και στόχων, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί στο Καταστατικό της.

Εκ των πραγμάτων, μια τέτοια κίνηση που αφορά την ίδια την κοινωνία, θέτει σε ανοιχτό διάλογο την αναγκαιότητά της και το πλαίσιο αρχών της. Η Δράση της Κοικωνίας Πολιτών Κιλκίς προέρχεται και αφορά τα προβλήματα και τις ανάγκες της κοινωνίας, όπως αυτά διαμμορφώνονται μέσα από την καθημερινότητα που βιώνουμε όλοι μας.

Καλούμε το λαό του Ν.Κιλκίς να συμμετέχει με τις προτάσεις - παρατηρήσεις του ή να δηλώσει τη συμμετοχή του  στις δράσεις, με στόχο  να εμπλουτιστεί η δράση και η λειτουργία της ΚΠΚ.


ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ της ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ Ν. ΚΙΛΚΙΣ

Τελευταία ανανέωση ( 18.11.2007)

 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ.PDF